Tjänster

Sydisol löser alla former av teknisk isolering

 • Värmeisolering
 • Kylisolering
 • Brandisolering
 • Ljudisolering
 • Brandskydd
 • Plåtbeklädning
 • Brandtätning
 • Kondensisolering

 

 

Vad är teknisk isolering?

Teknisk isolering är ett begrepp som omfattar främst isolering av rör och kanaler inom industrin samt i olika byggnader. Syftet med teknisk isolering är bland annat att:

 • minska värme- och kylförluster
 • begränsa spridning vid bränder
 • verka ljuddämpande
 • förebygga kondensbildning
 • förhindra legionella
 • skydda mot bränn- och frostskador

Sist men inte minst så handlar det även om att spara pengar i form av effektivare och lägre kostnader för energianvändning samt säkrad prestanda. Alla dessa åtgärder leder till en minskad påverkan av miljön.

Sydisol arbetar idag med marknadens bästa produkter inom teknisk isolering samt med utvalda producenter för att kunna bibehålla en hög kvalitet och trygga leveranser.

Välkommen att kontakta oss för såväl befintliga som kommande projekt.